March 30, 2023

คลายข้อสงสัย อดีตตร.คลั่งติดยาตั้งแต่มัธยม แต่สอบตำรวจได้ จนเกิดเหตุสลด

~

~

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายคนยังเกิดความสงสัย สำหรับประวัตินายปัญญา คำราบ อดีตตำรวจบุกเข้าไปก่อเหตุบุกยิ-งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

~

~

ทำให้มีเด็กเล็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตจำนวนมาก ที่สอบเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนนายสิบตำรวจ จอหอ โดยใช้วุฒิมัธยมปลาย ก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2556 ใน ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สน.ยานนาวา ต่อมาวันที่ 24 ก.ค. 2560 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาวัง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562

~

~

ทั้งนี้ในส่วนที่ปรากฏว่า นายปัญญา คำราบ ซึ่งขณะนั้นยศ ส.ต.อ. ได้ยอมรับกับทาง พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง ผกก.สภ.นาวัง ว่า เสพสารเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้ว และรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก

~

~

ซึ่งในส่วนนี้ มีรายงานว่าห้วงที่นายปัญญา สอบเข้ามาเป็นตำรวจ ได้มีการตรวจสอบหาสารเสพติด ซึ่งผ่านตามขั้นตอน ทั้งนี้ในระเบียบการสมัครมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นตำรวจต้องผ่านการตรวจร่างกายและหาสารเสพติด โดยเฉพาะการตรวจหาสารเสพติดมีการกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2550

~

~

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ มติคณะรัฐมนตรี ปี2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้โอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด โดยห้ามออกกฎหมาย หรือระเบียบที่ละเมิดสิทธิ หรืออ้างเหตุแห่งการเคยเลยหรือติดยาเสพติดที่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว ซึ่งเคยมีกรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.357/2551 คดีหมายเลขแดงที่อ.2/2554 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2555

~

~

กรณีผู้สมัครสอบรับราชการตำรวจถูกตัดสิทธิการเข้ารับราชการ เหตุที่เคยมีประวัติถูกดำเนินดคี ขอให้ทางตำรวจภูธรภาค 5 ยกเลิกวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ และให้รับเข้าบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามตำแหน่งที่สมัครไว้

~

~

Pa nika

1682391818598434_2233571923480418 panie1ieox

View all posts by Pa nika →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *