March 30, 2023

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ หนองบัวลำภู

~

~

จากกรณีเหตุการณ์ศูนย์เด็กเล็ก ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในหลวง-ราชินี ทรงแสดงความห่วงใย และทรงเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ อันน่าสลดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยม และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวานนี้ (7 ต.ค.) เวลาประมาณ 21.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายการขับรถยนต์พระที่นั่ง

~

~

เผยเลขทะเบียน ร.ย.ล. 9904 จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้บา-ดเจ็-บ จากเหตุการณ์ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าสลดดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

~

~

~

~

~

~

ต่อมาเวลา 21.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู คอยรับเสด็จ

~

~


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บา-ดเจ็-บที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 4 ราย ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรง เสด็จฯ ไปยังชั้น 1 ตึกศัลยกรรมและตึก ผ่ า ตัด เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์

~

~

พร้อมทั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารเพื่อให้กำลังใจ โดยมีใจความว่า รู้สึกเสียใจเศร้าสลดใจมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจ ก็เป็นความรู้สึกร่วม เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้น ถ้าเกิดมีอะไรเดือดร้อนลำบากให้ช่วยเหลือให้ดูแล ขอแสดงความเสียใจ และคงไม่มีคำไหนมาแทนความเสียใจได้ ก็ขอให้กำลังใจพวกเราเข้มแข็งเพื่อให้ วิ ญ ญ า ณ น้อง ๆ เขาสบายใจ

~

~

Pa nika

1682391818598434_2233571923480418 panie1ieox

View all posts by Pa nika →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *