April 1, 2023

ลุ้น คนละครึ่งเฟสใหม่ เยียวยา 3,000

~

~

เตรียมเฮ ปลายปีนี้รอลุ้น รัฐบาลเล็งต่อ #คนละครึ่ง #เราเที่ยวด้วยกัน เฟสใหม่ วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ความพร้อมด้านงบประมาณ ตามที่คุยในที่ประชุม ครม. เบื้องต้นแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

~

~

~

~

การเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม

~

~

– วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท

~

~

– ให้ครัวเรือนที่ประสบภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท จำนวนประมาณ 2 ล้านครัวเรือน

~

~

การฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปี – วงเงินประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท – เล็งต่อ เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เฟสใหม่

~

~


ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

~

~

Pa nika

1682391818598434_2233571923480418 panie1ieox

View all posts by Pa nika →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *