March 30, 2023

กรมอุตุฯเตือน 11-19 ต.ค. อากาศแปรปรวนเจอฝนแน่

กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากมีมวลอากาศเย็น กำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม จึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองและตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางตอนล่าง (รวม กทม.และปริมณฑล) ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน (เพชรบุรี ประจวบฯ) ลมแรงบางพื้นที่ในบริเวณภาคอีสาน ต้องเฝ้าระวังสภาวะอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้

~

~

~

~

ส่วนช่วงวันที่ 11 – 19 ต.ค. คาดว่าฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลง อากาศเย็นลง ฝนยังมีเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล

~

~

~

~

ส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คลื่นลมตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.65 จะมีกำลังแรงขึ้นด้วย ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวัง และยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนาม ช่วงวันที่ 12 -15 ต.ค.65 อาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทางภาคอีสานได้ (ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ)

Leang Mengheng

1682391818598434_2234570040047273 lemie1ieox

View all posts by Leang Mengheng →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *